Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής – υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων δικτύων ύδατος»
Ημ/νια: 05/09/2018 12:10:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΧΚΩΚ8-ΔΘ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη