Θέμα: 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 17-8-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου)»
Ημ/νια: 05/09/2018 12:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΠΟΩΚ8-ΒΤΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη