Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών μετάβασης και διαμονής υπαλλήλων
Ημ/νια: 05/09/2018 12:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ8ΙΩΚ8-ΟΘΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη