Θέμα: Έγκριση του από 20-7-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης φάση Α»
Ημ/νια: 09/08/2018 12:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4Ν4ΩΚ8-Δ3Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη