Θέμα: Έγκριση του από 18 Ιουνίου 2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
Ημ/νια: 09/08/2018 08:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΗΩΚ8-ΟΨΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη