Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σύγχρονου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού
Ημ/νια: 09/08/2018 08:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΘ5ΩΚ8-ΜΜ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη