Θέμα: Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 12/07/2018 12:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5ΡΩΚ8-9ΦΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη