Θέμα: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών
Ημ/νια: 12/07/2018 12:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΝΘΩΚ8-1ΛΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη