Θέμα: Έγκριση του από 30-1-2018 πρακτικού ορισμού προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια: «Καυσίμων Θέρμανσης Κίνησης & Λιπαντικών έτους 2017»
Ημ/νια: 08/02/2018 09:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙΟΩΚ8-ΛΦΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη