Θέμα: Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Ημ/νια: 08/02/2018 09:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΖΩΚ8-Κ0Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη