Θέμα: Έγκριση του αριθμ.πρωτ.53992/20-12-2017 πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο Δροσερό Ξάνθης
Ημ/νια: 08/02/2018 09:19:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60ΞΓΩΚ8-ΣΜ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη