Θέμα: Έγκριση του από 16-1-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017»
Ημ/νια: 08/02/2018 09:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΠ1ΩΚ8-ΔΔΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη