Θέμα: Έγκριση του από 17-1-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 08/02/2018 09:21:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞΨΩΚ8-ΞΟ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη