Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 08/02/2018 09:22:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ο7ΖΩΚ8-Ρ3Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη