Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018
Ημ/νια: 08/02/2018 09:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΓΩΚ8-ΥΡΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη