Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων»
Ημ/νια: 29/01/2018 09:31:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π0ΡΩΚ8-ΟΟ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη