Θέμα: Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
Ημ/νια: 22/01/2018 13:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΙΣΩΚ8-Φ9Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη