Θέμα: Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων»
Ημ/νια: 20/12/2017 08:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω53ΔΩΚ8-7Ξ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη