Θέμα: Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
Ημ/νια: 20/12/2017 07:44:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 70ΗΘΩΚ8-4ΛΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη