Θέμα: Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ξυλείας έτους 2017»
Ημ/νια: 20/12/2017 07:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΒΓΩΚ8-ΡΘ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη