Θέμα: Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2017
Ημ/νια: 20/12/2017 07:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΟΟΩΚ8-Η6Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη