Θέμα: Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης & λιπαντικών έτους 2017»
Ημ/νια: 12/12/2017 11:59:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΖΩΩΚ8-Ο1Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη