Θέμα: Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017"
Ημ/νια: 12/12/2017 12:05:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 681ΠΩΚ8-ΧΥ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη