Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμό 17/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017»
Ημ/νια: 12/12/2017 10:47:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚ5ΜΩΚ8-7Φ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη