Θέμα: Έγκριση του αριθμ.πρωτ.51695/4-12-2017 πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 313τμ στην πλατεία Διοικητηρίου
Ημ/νια: 07/12/2017 09:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω496ΩΚ8-787

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη