Θέμα: Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 24/11/2017 11:51:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΧΗΩΚ8-Α79

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη