Θέμα: Έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»
Ημ/νια: 24/11/2017 11:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6822ΩΚ8-0ΜΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη