Θέμα: Έγκριση του από 3-11-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2017
Ημ/νια: 24/11/2017 11:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΦΣ7ΩΚ8-ΘΒΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη