Θέμα: Έγκριση του από 9-11-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 24/11/2017 11:59:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΚΥΩΚ8-0ΓΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη