Θέμα: Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του καταστήματος Ε΄ στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 στην Ξάνθη
Ημ/νια: 24/11/2017 09:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΩΞΩΚ8-63Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη