Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων & εξόδων μετακίνησης
Ημ/νια: 20/11/2017 13:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Λ83ΩΚ8-Ω5Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη