Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
Ημ/νια: 20/11/2017 13:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ4ΥΩΚ8-Ν46

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη