Θέμα: Έγκριση του από 3-10-2017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 20/11/2017 13:59:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛ3ΩΚ8-ΦΓ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη