Θέμα: Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017»
Ημ/νια: 30/10/2017 09:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΥΙΩΚ8-ΞΩ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη