Θέμα: Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Καυσίμων θέρμανσης κίνησης & λιπαντικών έτους 2017»
Ημ/νια: 30/10/2017 09:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΠΒΩΚ8-ΡΙΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη