Θέμα: Έγκριση του από 3-10-2017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 30/10/2017 09:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΝΩΚ8-ΚΓ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη