Θέμα: Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 17/10/2017 12:16:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΒΤΩΚ8-70Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη