Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων – ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 26΄΄- 14΄΄ και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
Ημ/νια: 17/10/2017 12:22:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ35ΩΚ8-Ο61

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη