Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Λυκοδρομίου
Ημ/νια: 05/10/2017 12:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΦΥΧΩΚ8-ΓΕΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη