Θέμα: Έγκριση δαπανών για τη Β1 φάση της πολεοδομικής μελέτης
Ημ/νια: 05/10/2017 09:11:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66ΠΑΩΚ8-ΖΚ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη