Θέμα: Έγκριση του αριθμ.πρωτ.41522/2017 πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τμήματος κοινόχρηστου χώρου συνολικού εμβαδού 29,98τμ στην πλατεία Λαδά
Ημ/νια: 05/10/2017 09:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΘΜΩΚ8-ΥΣΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη