Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2017» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
Ημ/νια: 05/10/2017 09:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΨΚΩΚ8-ΖΚΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη