Θέμα: Έγκριση του από 19-9-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την υπηρεσία: «Υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων για το ΕΠ Επισιτιστικής Η/ και Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ»
Ημ/νια: 02/10/2017 08:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΜΦΩΚ8-ΠΦΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη