Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 17/2017 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017»
Ημ/νια: 02/10/2017 08:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΗΩΩΚ8-ΓΘΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη