Θέμα: Έγκριση Εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
Ημ/νια: 02/10/2017 08:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ8ΞΩΚ8-ΟΘΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη