Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών που αφορούν την ηλεκτροδότηση δύο τριφασικών κιβωτίων ηλεκτρικής παροχής
Ημ/νια: 02/10/2017 08:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΘΣ5ΩΚ8-9ΨΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη