Θέμα: Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκρισης της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
Ημ/νια: 12/09/2017 09:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΥ4ΩΚ8-ΩΙΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη