Θέμα: Έγκριση του από 22-8-2017 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
Ημ/νια: 08/09/2017 08:44:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6179ΩΚ8-ΖΨΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη