Θέμα: Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 08/09/2017 08:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 733ΑΩΚ8-Κ3Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη