Θέμα: Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 7-3-2017 έως 31-8-2017
Ημ/νια: 08/09/2017 08:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑΠΩΚ8-ΑΜ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη